PSYKISK LIVRÄDDNING
– baskurs i suicidprevention

Primärvård

Kurspaketet är utformat för att passa primärvårdens alla yrkeskategorier. Den ges under en heldag (9-16) för hela personalstyrkan på en enhet. Kursen ger möjlighet till erfarenhetsutbyte mellan personalgrupper och initierar diskussionen om arbetsplatsens rutiner med syftet att etablera ett suicidpreventivt lagarbete baserat på den nationella strategin för suicidprevention och riktlinjer för suicidriskbedömning. Att bedöma suicidrisk är en av de svåraste uppgifterna inom hälso- och sjukvården. Av denna anledning lyfter kursen fram statistiska riskfaktorer både i relation till triage och klinisk bedömning, samt betonar samtalets betydelse och vikten av ett empatiskt bemötande i hela vårdkedjan.

SPIV har sedan 2015 ett löpande uppdrag att utbilda primärvårdsenheter inom Närhälsan. Förutom att vi på SPIV lär oss mycket av alla läkare, psykologer och sjuksköterskor vi möter så har kursen också fått mycket goda omdömen i utvärderingar. Här är några exempel:

”Användbart i alla sammanhang i livet.”

”Bra blandning av fakta, film, berättelser och diskussion.”

”Bra nivå som engagerar alla deltagare.”

”Bra att hela arbetsgruppen, oavsett yrkesgrupp, får samma kunskapsbas att arbeta utifrån.”

”Proffsigt.”

”Gripande.”

”Fängslande.”

 

För Närhälsan ges ca 20 kurstillfällen per termin. Anmälan sker via: margaretha.sunesson.wickstrom@vgregion.se

Vi erbjuder även denna kurs till andra vårdgivare. Hör gärna av er till Martin Letell (utbildningsansvarig) för mer information: martin.letell@suicidprev.com