PSYKISK LIVRÄDDNING
– baskurs i suicidprevention

Kommunal vård och omsorg

Den här kursen är utformad för att passa olika yrkeskategorier i den kommunala omsorgsverksamheten, det kan till exempel handla om personal i socialtjänsten eller på olika boenden och i dagverksamheter. I samarbete med Psykiatrisamordningen (Göteborgs Stad) erbjuder SPIV denna kurs till personal i kommunala verksamheter och i stadsdelsförvaltningarna. Den kan också anpassas till andra kommuner i regionen och riktas mot specifika yrkesgrupper (se nedan).

Kursen ger möjlighet till erfarenhetsutbyte mellan personalgrupper och initierar diskussionen om arbetsplatsens rutiner med syftet att etablera ett suicidpreventivt lagarbete med utgångspunkt i Göteborgs Stads strategiska plan för suicidprevention och riktlinjer avseende riskbedömning för suicid. Att bedöma suicidrisk kan av olika anledningar vara svårt. Med utgångspunkt i statistiska riskfaktorer tar kursen upp olika sätt att hantera suicidalitet och att bemöta en person i olika skeden av den suicidala processen. Eftersom kursen ges under en och en halv dag (9 tim) finns utrymme till både diskussioner och övningar.

Kurslitteratur: Ulla-Karin Nyberg (2013) Konsten att rädda liv – om att förebygga självmord, Natur & Kultur: Stockholm.

Förutom att vi på SPIV lär oss mycket av alla yrkesverksamma vi möter så har kursen också fått mycket goda omdömen i utvärderingar.

 

Under vårterminen 2017 ges kursen i samarbete med Psykiatrisamordningen vid tre tillfällen:

  • 31/1 + 28/2 (Norges hus)
  • 7/3 + 4/4 (Dalheimers hus)
  • 25/4 + 30/5 (Dalheimers hus)

Anmälan sker till: psykiatrisamordningen@centrum.goteborg.se

Om ni är intresserade av denna kurs för er verksamhet hör gärna av er till Martin Letell (utbildningsansvarig) för vidare diskussion och offert: martin.letell@suicidprev.com