PSYKISK LIVRÄDDNING
– baskurs i suicidprevention

Beslutsfattare

Med utgångspunkt i den nationella strategin samarbetar SPIV både med Västra Götalandsregionen och Region Halland för att stötta kommuner och stadsdelar som vill arbeta mer systematiskt med suicidprevention på lokal nivå. I samband med detta arbete har vi tagit fram en kurs baserat på konceptet Psykisk Livräddning, men med ett större fokus på strukturella suicidpreventiva åtgärder än i våra övriga kurser. Den här kursen är utformad för att passa politiska beslutsfattare och tjänstemän på kommunal och regional nivå. Vi har till exempel haft den här kursen för Hälso- och sjukvårdsnämnden i Göteborg.

Kursen är upplagd på en hel dag (6 tim), men kan även anpassas efter era önskemål. Vi arbetar framförallt i västra Sverige. Hör gärna av er till Martin Letell (utbildningsansvarig) för vidare diskussion och offert: martin.letell@suicidprev.com