PSYKISK LIVRÄDDNING
– baskurs i suicidprevention

Allmänhet

Den här lite kortare kursen (3 tim) förmedlar aktuell, grundläggande kunskap och är riktad till en bred allmänhet, men även till ideella organisationer och olika typer av brukarorganisationer. Efter kursen ska du: känna till suicidalitetens grunder, känna dig mer bekväm med att bemöta en människa i olika skeden av den suicidala processen, samt veta vart du hänvisar vidare.

Vi ger kursen ett par gånger per termin, oftast i GFCs lokaler på Mellangatan 1.

Aktuella kurstillfällen:

Onsdagen den 31 maj, kl 13-16.

Tisdagen den 13 juni, 17-20.

För anmälan maila info@suicidprev.com.

Du kan också boka den här kursen till din organisation, verksamhet eller arbetsplats. Hör gärna av er till Martin Letell (utbildningsansvarig) för vidare diskussion och offert: martin.letell@suicidprev.com