Våra samarbeten 

Vår önskan är att samla alla goda krafter för att utveckla en aktiv suicidprevention, till exempel inom regioner och landsting, kommuner, räddningstjänsten, polisen, trafikverket, kyrkan och frivilligorganisationer.

Naturligtvis är vi väldigt glada för enskilda engagemang och för att få ta del av våra medlemmars kunskap och erfarenhet av suicidprevention.
Läs mer om att bli medlem

Vi är ett av sex ideella nätverk för suicidprevention i Sverige och vi samarbetar med följande partners:

Dessutom får vi idellt stöd med all marknadsföring av:

Helena Gyllensvärd, art director
Jonas Cederholm, grafisk designer
Johan Brink, copywriter
Göteborgstryckeriet
Seotreewebbstrategi