Suicidprevention i Väst hedrar suicidforskaren Jan Beskow som fyller 85 år genom insamling för internationella relationer inom suicidpreventionen

I mars 2016 fyller professor Jan Beskow, psykiater, socialmedicinare och suicidforskare, 85 år. Han har i över 50 år arbetat för att utveckla suicidpreventionen i Sverige. Han har lyft fram nödvändigheten av att på ett nytt sätt lyssna till den suicidala personen själv. Människan vill i grunden leva, men ibland överväldigas hen av livets svårigheter och dukar under för ångest, depression och suicidalitet. När nu internationella forskare som exempelvis Aeschigruppen, kommer med snarlika och vetenskapligt väl underbyggda riktlinjer finns här en gemenskap att bygga vidare på. 

Suicidprevention i Väst, ett av sex regionala nätverk, som sedan 1997 arbetat för att utveckla suicidpreventionen vill i samband med hans födelsedag hedra Jan med en Nationell insamling för att främja internationella relationer inom suicidpreventionen, för att på bred front ge ökade möjligheter till internationellt utbyte med forskning och praktik till gagn för svensk hälso- och sjukvård. Jan kommer inte att fira sin födelsedag på annat sätt än genom denna insamling. 

Om du vill bidra till insamlingen sätt in valfritt belopp på PG 90 01 68­-6. Märk insättningen med ”Jan Beskow 85 år”.

Läs mer om Aaeschi.

 

Vi ställer oss bakom denna insamling:

Margda Wærn, professor Göteborgs universitet, överläkare vid Sahlgrenska sjukhuset.

Danuta Wasserman professor Karolinska Institutet, chef för NASP

Britta Alin Åkerman professor, NASP

Ullakarin Nyberg psykiater, överläkare Stockholms Norra psykiatri 

Carl von Essen, generalsekreterare  MIND

Sonny Wåhlstedt förbundsordförande SPES

Ludmilla Rosengren, läkare, styrelseordförande Suicide Zero

Margit Ferm, socionom, suicidforskare

Lars Jacobsson, professor Umeå universitet

Eva da Silva, psykolog, metodutvecklare Statens Institutions Styrelse

Wolfgang Rutz, professor Uppsala universitet