Svensk Insamlingskontroll

Suiciprevention i Väst har ett 90-konto och vi kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll. 

Endast de ideella föreninger, stiftelser och trossamfund som har granskats och godkänts som 90-kontoinnehavare av Svensk Insamlingskontroll kan få ett sjusiffrigt 90-konto hos PlusGirot eller Bankgirot.