Välkommen att bli medlem

Ditt medlemskap gör skillnad och hjälper oss i vårt arbete att utveckla en aktiv suicidprevention. Vi vill ta vara på våra medlemmars erfarenheter och kunskap. Det är en folkbildningstanke som vi värnar om. Ideella insatser är varmt välkomna. 

Som medlem i SPIV får du:

  • 25 procent rabatt på våra egna kurser, utbildningar och konferenser
  • 50 procent rabatt på våra kurser för medlem som är arbetssökande, student eller pensionär
  • Information om evenemang - både våra egna och andras
  • Vårt nyhetsbrev som utkommer en gång varannan månad 
  • Tillgång till vårt bibliotek
  • Rösträtt på årsmötet

Från första januari 2017 inför SPIV medlemsavgift på 200 kronor per år.

För arbetssökande, studerande eller pensionär kostar medlemsavgiften 100 kronor och för familjemedlemskap 400 kronor per år.

Betala din medlemsavgift till PG 90 01 68-6 och märk insättningen "Medlemsavgift". Om du betalar för ett familjemedlemskap så skriv namnen på dem medlemskapet gäller.


Bli medlem: Ladda ned och fyll i vårt medlemsformulär