Stöd livet

Suicidprevention i Väst arbetar för att öka kunskapen om hur man kan förebygga självmord och självmordsförsök. Vårt mål är att samla goda krafter för att utveckla en aktiv suicidprevention. Ingen ska behöva ta livet av sig som en sista utväg. 

Stöd livet på vårt 90-konto: 90 01 68 - 6

Medlemsavgiften är 100 kronor per år. Ditt medlemskap gör skillnad och hjälper oss i vårt arbete att utveckla en aktiv suicidprevention. Vi vill ta vara på våra medlemmars erfarenheter och kunskap - det är en folkbildningstanke som vi värnar om. Läs mer om medlemskap här.

Ideella insatser är varmt välkomna.