Självmord i Sverige år 2007-2012

I Socialstyrelsens dödsorsaksrapport 2012 redovisas suicidtalen som på nationell nivå har ökat jämfört med föregående år. Se nedanstående tabell.
 

Suicidtal 2007-2012 (säkra och osäkra) i Sverige

 

Kön/År 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Män 1026 1054 1095 1033 962 1074
Kvinnor 427 422 455 413 416 456
Summa 1453 1476 1550 1446 1378 1530

Källa: Dödsorsaksregistret, Socialstyrelsen 


För mer information om suicidstatistik: NASP


 

 
 
cialis 20 mg canada sante canada cialis acheter du cialis au canada kamagra oral jelly london kamagra london reviews levitra 20mg canada cialis ad canada