Läs och lär

Vårt e-bibliotek uppdateras regelbundet med information och tips på länkar vi tycker är värda att besöka. På Suicidprevention i Väst arbetar vi aktivt med att utbilda Psykisk livräddning. Här kan du ladda ned broschyren Psykisk Livräddning av Jan Beskow och Li Wikström.

Klicka på titeln för att ladda ned pdf-filen.

Psykisk Livräddning 1 - Beskow/Wikström

Psykisk Livräddning 2  - Beskow/Wikström

Självmord som olycksfall - Beskow/Carlson

Att vägra mörda sitt själv - Beskow i Psykisk Hälsas tidskrift

Samhällets lidandeproduktion - Beskow i Psykisk Hälsas tidskrift

Skapa centra för suicidprevention - Törnberg

Döden i livet och livet i döden - Petrow, Västra Götalandsregionen

Trafikverket första myndigheten med suicidpreventiv program - Beskow m.fl

Kvinnors alkohol- och drogkonsumtionsmönster. Bakgrundsfaktorer och aktuella levnadsförhållanden - Sammanfattning av Christina Anderssons avhandling

Tips på litteratur Sammanställd av Jan Beskow

Suicid och samhällsekonomiska kostnader 
NCO och Räddningsverket 

En förnyad folkhälsopolitik - De nio strategierna
Utdrag ur Regeringens proposition 2007/08:110

Goda exempel och riktlinjer

Suicidpreventiva goda exempel - en sammanfattning

Goda exempel på suicidpreventiva åtgärder
Sammanställd av SPIV på uppdrag av Västra Götalandsregionen

Här finns en lista med goda exempel på dokument, riktlinjer och hemsidor som beskriver den del av det suicidpreventiva arbete som bedrivs eller har bedrivits i Sverige. Dubbelklicka på de rutor i excel-arket där texten inte syns i sin helhet. 

Användbara dokument och riktlinjer 
Sammanställd av SPIV på uppdrag av Västra Götalandsregionen

Här finns en lista med användbara dokument och riktlinjer, kompletterat med sammanfattningar av deras innehåll, samt litteratur om suicidpreventionens utveckling i Sverige. Dubbelklicka på de rutor i excel-arket där texten inte syns i sin helhet. 

 

 
 
viagra online shop uk high street viagra uk generic cialis shipped from canada average price of viagra uk