Suicid - ett folkhälsoproblem

Begrepp

  • Suicid är ett medicinskt ord för självmord, som cancer för kräfta.
  • Suicidprevention är olika sätt att förebygga eller undvika suicid.
  • Suicidalitet är att tänka på, planera och genomföra suicid. Det är en fantiserad och/eller genomförd flykt av en människa som är så svårt plågad av livet att hen inte längre orkar bära det.

Suicidalitet är ett omfattande folkhälsoproblem, såväl i Sverige som övriga världen. Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) dör årligen cirka en miljon människor genom självmord globalt sett. Suicid är den vanligaste dödsorsaken för svenska män i åldrarna 15-44 år. För svenska kvinnor i samma åldersgrupp är det den näst vanligaste dödsorsaken efter tumörer.

Samhället satsar chockerande lite pengar och resurser på människor som balanserar på den slaka linan mellan liv och död. Detta trots att en människa tar sitt liv var sjätte timme. I Sverige. Varje dag. Året om.

Det finns forskning, studier och litteratur som försöker få oss att förstå vilka mekanismer som gör att ungefär 1600 människor tar livet av sig bara i Sverige varje år. Det motsvarar mer än fem gånger så många, jämfört med dödsfall i vägtrafiken. 

Suicidalitet har sedan lång tid tillbaka varit starkt förknippat med både skam och tabun. Fram till år 1864 var det enligt svensk lag straffbart att försöka ta sitt liv. Först år 1908 upphörde de kyrkliga restriktionerna som bland annat reglerade att personer som dött i suicid inte fick begravas på kyrkogården. Även om dessa sanktioner inte längre finns är suicid fortfarande omgärdat av tabun, myter och skam.

Det finns stora likheter mellan förebyggandet av suicid och förebyggande av olycksfall som leder till skador. Suicid kan visserligen betraktas som en avsiktlig handling, men kan likaväl utgöras av ett så kallat "psykisk olycksfall". Det innebär att ett självmord inträffar när en person blir utsatt för alltför starka emotionella krafter på en och samma gång. Situationen blir kognitivt okontrollerbar där hjärnan full av ångest inte förmår finna en annan lösning ur situationen. Suicid som psykiskt olycksfall kan liknas vid ett fysiskt olycksfall, exempelvis en trafikolycka, där hjärnan utsätts för alltför starka fysiska krafter (hög hastighet, hal vägbana m.m.), vilket leder till att personen inte kan hantera situationen och olyckan inträffar.

Läs mer om psykiska olyckfall

En del av vårt suicidpreventiva arbete syftar till att överföra nya internationella rön till praktisk verksamhet i Västra Götaland och Halland. Men vi kan inte vänta 30 år som det vanligtvis tar innan vetenskaplig kunskap kommer till praktisk användning. Då kommer ytterligare 9 000 människor att dö, bara i Västra Götaland och Halland.

Läs mer i vårt E-bibliotek

 

 

 
 
levitra and canada can i get viagra over the counter in canada can you buy viagra in soho london cialis pills canada the cost of viagra in canada generic cialis uk next day delivery sildenafil tabletten preis