Susanne Gustafsson

Susanne Gustafsson är folkhälsovetare och arbetar som utvecklingssamordnare på Suicidprevention i Väst. Hon har läst folkhälsovetenskaplig utbildning, en tvärvetenskaplig utbildning om strategiska hälsoinsatser för befolkningsgrupper på lokal, nationell och internationell nivå.

Susanne har tidigare arbetat med folkhälsofrågor för kommunen och som undersköterska inom både landsting och kommun.

 

Kontakt:

Email: susanne.gustafsson@suicidprev.com

Tel: 031-775 79 77