Martin Letell

Martin Letell är utbildningssamordnare på Suicidprevention i Väst. Han har under 15 år varit anställd vid Göteborgs universitet, senast som universitetslektor på Sociologiska institutionen. Hans forskningsintresse kretsade under dessa år runt frågan om hur samhället producerar kunskap om och organiserar sig kring olika risker (risksociologi). Han har också organiserat kurser och undervisat inom ramen för sociologiämnet.

Kontakt:

martin.letell@suicidprev.com

Tel: 031-775 79 77