Lena Måvholm

Lena Måvholm är leg. psykoterapeut och kurator. Sedan januari 2014 är hon projektledare för Navigare som drivs av Suicidprevention i Väst. 

Navigare är ett projekt som riktar sig till barn och unga vuxna som har förlorat anhöriga genom suicid eller försvinnande. Lena arbetar på fältet med att ge ett psykosocialt stöd och polisen kan kontakta henne i anslutning till ett dödsfall eller försvinnande om de anhöriga vill ha hjälp. Projektet är treårigt och finansierat av Allmänna Arvsfonden. 

Lena har tidigare arbetat inom psykiatrin och har även lång erfarenhet av arbete med stöd för brottsoffer. 

Kontakt:

Email: lena.mavholm@suicidprev.com

Tel: 0703-37 39 87