Felicia Fässberg

Felicia är folkhälsovetare och har läst folkhälsovetenskapliga programmet med inriktning hälsoekonomi i Göteborg. Hon arbetar med utvärderingen av projektet Navigare och är samordnare för den nationella konferensen om suicidprevention i Göteborg 2017.

 

Kontakt:

felicia.fassberg@suicidprev.com

Tel: 0735-823114