Om oss

Varje sjätte timme tar en människa livet av sig. Bara i Sverige. Varje år. Vi har en dröm och en vilja att ingen människa ska ta sitt liv som en sista utväg. Det finns andra vägar.

Suicidprevention i Väst är en religiöst och politiskt obunden organisation som arbetar för att öka kunskapen om hur man kan förebygga suicid, suicidförsök och förhållanden som kan leda till sådana handlingar. 

Vår önskan är att samla alla goda krafter för att utveckla en aktiv suicidprevention, till exempel inom regioner och landsting, kommuner, räddningstjänsten, polisen, trafikverket, kyrkan och frivilligorganisationer. Naturligtvis är vi väldigt glada för enskilda engagemang. Vi är ett av sex ideella nätverk för suicidprevention i Sverige och vi samarbetar med följande partners:

Dessutom får vi ideellt stöd kring marknadsföring av:

Helena Gyllensvärd, art director
Jonas Cederholm, grafisk designer
Johan Brink, copywriter
AnnKi Bryhn Persson, mediestrateg
Göteborgstryckeriet
 

 
 
buy levitra canada sildenafil co uk can u buy viagra in uk the cost of viagra in canada what is the new cost of viagra in canada viagra purchase from canada