Välkommen till Sveriges största konferens om suicidprevention

Hur kan vi med gemensamma krafter skapa ett samhälle som främjar psykisk hälsa? Den 12-13 september arrangeras den nationella konferensen om suicidprevention på Svenska Mässan i Göteborg.

Konferensen riktar sig till alla som arbetar i människonära verksamheter, professionellt eller ideellt men även till politiker, myndigheter, organisationer och privata arbetsgivare.

Suicidprevention är ett område som angår hela samhället. Det återspeglas också i årets medverkande på konferensen. Här finns allt från psykiater, forskare, myndigheter, blåljus-personal, organisationer och inte minst personer som har egen erfarenhet av suicidalitet.

En av de medverkande är Margda Waern, professor i allmän psykiatri vid Göteborgs Universitet, som bland annat forskat på äldre och suicid. Hon medverkar i passet Samtal om suicidprevention för äldre.

- Depression blir allt vanligare som bakgrundsfaktor till suicidalitet ju äldre man blir. Det finns studier som visar att många äldre suiciderar trots att de fått antidepressiv behandling.  Det visar att vi inte kan lösa de äldres suicidalitet genom att enbart skriva ut antidepressiva medel. Det är betydligt mer komplext än så och det behövs andra åtgärder inte minst på det psykosociala planet, säger Margda Waern.

En annan medverkande är Mikaela Javinger, skribent och opinionsbildare som har egen erfarenhet av suicidalitet.

– Jag vill belysa att det finns så mycket vi kan göra för varandra även om vi inte har psykiatrisk kompetens- som människor. Att det är livsviktigt.  Vi har alla ett ansvar och det går att med små gester nå varandra. Vi vet så lite om vad som försiggår i andra och hur ensamma de flesta är som bär på tankar om att vilja försvinna. Delandet kan vara läkande och rädda liv. 

Morgan Miledal, funktionschef på Höglandets räddningstjänst är ytterligare en medverkande. Han kommer att berätta om Vetlanda-modellen, en unik satsning på att utbilda kommunens fastanställda personal i MHFA, Första hjälpen till psykisk hälsa.

– Arbetsgivare har ett stort ansvar att organisera arbetsplatserna så att människor mår bra. Vi behöver lyfta fram goda exempel där man har vågat satsa, därför tror jag att en sådan här konferens är viktig. Det behövs mod och kreativitet för att åstadkomma en förändring, säger Morgan Miledal.

Lär mer om konferensen och anmäl dig här.

 

 

 

Välkommen till den nationella konferensen för suicidprevention 12-13 september i Göteborg!

Konferensen arrangeras av  Suicidprevention i Väst, Västra Götalandsregionen, Folkhälsomyndigheten, Göteborgs stad,  Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa (NASP) i samarbete med Suicide Zero, Mind och Riksförbundet för suicidprevention och efterlevandes stöd (SPES)