Steg för Livet gör succé på Facebook

Jag ville egentligen inte dö, jag visste bara inte hur jag skulle orka leva”. Så inleds SPIVs och VG-regionens kampanjfilm Steg för Livet som har gjort succé på Facebook.

– Vi hoppas att det här ska göra suicidalitet mer pratbart och göra att människor vågar hjälpa sina medmänniskor tidigare, säger SPIVs verksamhetschef Else-Marie Törnberg.

Syftet med kampanjen Steg för Livet är att sprida kunskap om hur man kan hjälpa en närstående som mår dåligt och som kanske har självmordstankar. En del av kampanjen är filmen Steg för Livet, där personer med egen erfarenhet av suicidalitet medverkar. Se filmen här. Suicidalitet innebär att tänka på, planera eller genomföra ett självmord eller självmordsförsök. På sajten stegforlivet.se presenteras fyra steg om hur man kan hjälpa någon som mår psykiskt dåligt : ta kontakt, visa att du bryr dig och vill lyssna, fråga om självmord och sök stöd och hjälp.

SPIV har tillsammans med VG-regionen tagit fram kampanjen som gick igång den 5 september, under veckan då den suicidpreventiva dagen infaller den 10 september. I skrivande stund, åtta veckor senare har den runt 264 000 visningar på Facebook.

– Vi är väldigt nöjda och glatt överraskade över att det gått så bra. Vi har fått starka reaktioner från människor runtomkring oss och på sociala medier.  Många med egen erfarenhet av suicidalitet har uttryckt att de känner sig lättade över att någon vågar lyfta ämnet.  Jag har också hört från andra att filmen fått dem att förstå vad de kan göra för att hjälpa någon, säger Else- Marie Törnberg.

En viktig del av kampanjen har varit att bryta det stigma som finns kring att prata om självmordstankar.  Filmens regissör Paul Jerndal, som även tidigare gjort film om psykisk ohälsa, valde därför att bygga manus på intervjuer med personer som själva har erfarenhet av suicidalitet.  Fokus har legat på att skildra den inre smärtan man kan uppleva men också hoppet som finns i att man kan göra mycket som medmänniska bara genom att finnas där för någon. En av dem som medverkar i kampanjen är Moa Larsson, 18 år, som också är filmens berättarröst.

– Om jag vågar berätta om det här så hoppas jag att det kan få fler att våga. Någon måste ta det första steget, det finns ett så starkt tabu kring att prata öppet om självmordstankar. Jag hoppas att filmen ska få människor att känna att det går att göra något för att hjälpa. Det finns hopp, säger Moa Larsson.

Förhoppningen nu är att driva kampanjen även framöver, tanken är att den ska peka mot den nationella konferensen för suicidprevention 2017 den 12-13 september i Göteborg, där SPIV också är en av huvudarrangörerna.

Läs mer här om konferensen.

– Vi vill uppmana människor att se och sprida filmen. Dela den på sociala medier, visa den i skolan, på arbetsplatsen, i golfklubben eller i pausen på hockeymatchen. När människor känner att de har ett ansvar att hjälpa sina medmänniskor kommer vi också kunna påverka politiker att börja arbeta systematiskt för suicidpreventionen. Ta ett steg för livet, säger Else-Marie Törnberg.

Moa Larsson i filmen Steg för Livet. Foto Johan Helmer.