Vill driva på en förstärkt satsning

Sonny Wåhlstedt är ny ordförande för Suicidprevention i Väst. Han valdes in på årsmötet i mars och har i många år arbetat med att utveckla suicidpreventionen, både i VG-regionen och nationellt. Här berättar Sonny om sitt nya uppdrag och om hur hans egna erfarenheter ligger till grund för det han gör idag. 

                  

Du har varit engagerad i SPIV i många år. Berätta mer din ingång.

Jag hade själv under 15 år mått dåligt och haft allvarliga tankar på att ta mitt liv. I början av 2000-talet fick jag hjälp till självhjälp via en patientförening och blev ”frisk”. Jag fick en lust och nyfikenhet att lära mig mer om vårt psyke och lärde känna Ingvor Blom som vid den tiden arbetade på SPIV. När jag sedan började på KBT steg 1-utbildningen i Kungälv lärde jag också känna Jan Beskow närmare. Det ledde till att jag fick en tjänst på SPIV som intressepolitisk samordnare. Nu är jag i praktiken utlånad till andra projekt i Göteborg och VG-regionen men när jag fick en förfrågan att efterträda Evert som ordförande och kände mig beredd och hedrad.

Hur beskriver du en aktiv suicidprevention? 

Utifrån Suicidprevention i Västs horisont tänker jag att aktivt söka medverkan i de suicidpreventiva satsningar som pågår och driva på för en förstärkt satsning där vi ser att det behövs.

Psykisk ohälsa och självmord är omgärdat av många myter. Nämn en som du vill slå hål på. 

Att det inte skulle gå att förhindra att någon tar sitt liv som ”bestämt” sig!

Suicidpreventionen är eftersatt men under utveckling. Var är vi om 5 år?

Jag tror att vi har, och ingår i, en nationell, regional och lokal satsning på flera nivåer av suicidpreventiva modeller som är hyfsat finansierade. 

Du är förbundsordförande för Suicidprevention och Efterlevandes Stöd, SPES, på riksnivå. Vad tar du med dig från det uppdraget?

De olika kontakter och nätverk som kan vara till nytta, samt den kunskapskälla som mötet med efterlevande utgör för vårt preventionsarbete.

Vad bör vi annars känna till om dig Sonny? 

Jag är en ganska glad prick!