Till minne av Ingvor Blom

Det är med stor sorg som Suicidprevention i Väst tar avsked av vår kära vän och medarbetare Ingvor Blom. Hon gick bort den 3 december 2016 i en ålder av 68 år.

Ingvors engagemang och insats har betytt oerhört mycket och har haft en avgörande roll för suicidpreventionen i Västsverige.

– De svårigheter hon mötte i livet förtog inte hennes riktning, att ingjuta hopp i andra men också att stå upp för det hon trodde på och de val hon gjort, säger Else-Marie Törnberg, verksamhetschef för Suicidprevention i Väst.

Tillsammans med professor Jan Beskow var Ingvor med och byggde upp SPIV under mitten av 90-talet. Hon var också med och byggde upp SPES Västra krets. Arbetet med de båda organisationerna startade hemma i hennes lägenhet och utvecklades så småningom till två organisationer som fortfarande växer sig starkare för varje år. Under sin tid på SPIV startade hon bland annat brukarföreningen Nyckeln som riktade sig till personer som drabbats av depression. Hon bidrog också till starten av Sömn- och depressionsskola i samarbete med olika stadsdelar i Göteborg. Hon arbetade också med suicidprevention på ett nationellt plan genom sitt engagemang i SPES förbundsstyrelse under flera år. 

Else-Marie Törnberg  lärde känna Ingvor 1998 när hon blev medlem i SPIV. Då arbetade Ingvor som koordinator för organisationen.

– Hon var äkta och inbjudande från första stund. Vår vänskap växte med åren och när jag erbjöds en tjänst på SPIV 2008 såg vi varandra som tvillingsjälar. Vi delade med- och motgångar både i våra organisationer och i livet.

Else-Marie beskriver Ingvor som en person med ett varmt hjärta, skarp blick och stort intresse för andra människor. Hon hade förmågan att påverka andra människor, folk öppnade sig för henne. Särskilt stödjande var hon när någon gick igenom en svår period i livet. Hon hatade falskhet, översitteri och orättvisa, särskilt om det drabbade en person i ett utsatt läge, då kunde hon gå genom eld för att hjälpa. Hon var en god människokännare, med en livsvisdom som bara den som gått igenom mycket lidande kan erövra.

1993 tog Ingvors sambo Hasse livet av sig. I Joanna Björkqvists reportagebok  När mörkret viker undan för livet,  beskriver Ingvor det som en väldigt svår tid som senare också förde med sig att hon själv försökte ta sitt liv. Så småningom kunde Ingvor dock ta sig tillbaka till ett fungerande liv och hon beskriver i intervjun att hon hade en grundstyrka som hon kunde hämta kraft från. Den gjorde att hon hittade mening och glädje trots sorgen och förlusten.  I minnesnumret av SPES tidning Förgätmigej, då SPES funnits i 20 år, skrev Ingvor bland annat: ” Aldrig kunde jag väl tro att den mest fruktansvärda upplevelse i mitt liv skulle komma att ge mig ett så rikt liv. Möten jag aldrig skulle haft annars, djup vänskap och många fantastiska, engagerade och intressanta människor. Engagemanget i SPES, som jag kom i kontakt med först två år efter Hasses död, gav mig livet tillbaka.”

– Vi vill fortsätta det goda arbete Ingvor har byggt upp för suicidprevention,  i hennes anda, säger Else-Marie Törnberg.