- en stödsida för unga på nätet

Livlinan är en ny stödsida för unga som lever nära någon som mår psykisk dåligt. Sidan har tidigare varit en del i ett forskningsprojekt och nu lever den vidare genom organisationen Suicidprevention i Väst.

En mötesplats där unga kan utbyta tankar, känslor och erfarenhet med andra som är i liknande situation. Det är Livlinans motto.

I Sverige uppskattas mellan 100 000 och 200 000 barn och unga leva med en förälder som mår psykiskt dåligt. Många som lider av psykisk ohälsa söker inte professionell vård, trots hjälpbehov. Det är därför vanligt att närstående får vara stödpersoner, även i mycket unga åldrar.

- Livlinan är till för dessa unga som lätt blir en bortglömd grupp. Oavsett om det är en kompis eller inom familjen, så bär ofta de närstående på mycket oro och stora ansvarskänslor, säger Lovisa Bengtsson, redaktör på Livlinan.

Tidigare hette hemsidan Molnhopp och den har varit en del i forskningsprojektet PS Young Support vid Sahlgrenska akademin där man har följt unga med psykiskt sjuka närstående. Bland annat har det studerats vilka behov de unga närstående har och hur de upplever sin situation. Utifrån denna studie har hemsidan utvecklats i samråd med ungdomarna.

På Livlinan finns information om psykisk ohälsa generellt, men också om specifika diagnoser. Allt från lättare oro till svåra psykotiska tillstånd. Besökaren kan läsa om andra som har egen erfarenhet av att leva nära någon som är psykisk sjuk och få allmänna råd och tips om var man kan få hjälp.

Livlinan drivs av Suicidprevention i Väst som arbetar för att öka kunskapen om hur man kan förebygga självmord och självmordsförsök. Att ta livet av sig som sista utväg är den yttersta konsekvensen av psykisk ohälsa. Ett steg i det förebyggande arbete är att bryta tabun och myter kring psykisk ohälsa och öka kunskapen kring ämnet. Livlinan har en betydelsefull del i detta arbete.

Livlinan kan bedrivas tack vare stöd från projektet Glädjeresan som år 2011 valde att samla in auktionspengar till Suicidprevention i Väst och specifikt till stödsidan.

Livlinan finns på adressen: www.livlinan.org

 

 
 
viagra in birmingham viagra free trial canada buy tadalafil 20mg uk levitra to canada buying viagra canada safely generic cialis no prescription canada viagra head office in toronto canada snopes