Diagnosen blev en lättnad

Peter har berättat sin historia många gånger. Orden har blivit en del av hans medicin.

- För mig har det hjälpt att uttrycka mig i ord. Att berätta. Att skriva. Det måste bli mer okej att prata om psykisk ohälsa, säger Peter.

Det märks att Peter är van vid att prata om sin suicidalitet och sin bipolära sjukdom. Han hittar orden lätt. Det har gått sju år sedan han gjorde sitt första självmordsförsök och precis som för många andra var självmordsförsöket mycket impulsivt. Peter hade inte haft självmordstankar särskilt länge när det inträffade. Bara i en dryg vecka, men han hade varit deprimerad under en längre tid.

               

Vi backar tillbaka tio år i tiden. Peter hade nyligen tagit studenten och kort därefter hamnade han i en så kallad hypoman fas. Det är en lindrigare form av mani och under den här perioden fylldes Peters liv av ett outtröttligt engagemang, lite sömn och massor med energi. Kontrasten blev stor när den hypomana fasen övergick i en depression och i samband med den försökte Peter att ta sitt liv.

Efter självmordsförsöket fick Peter diagnosen bipolär sjukdom och det beskedet beskriver han idag som en lättnad.

- Det gjorde mig bättre rustad att veta vad jag har att tampas med. Det har också hjälpt mig att läsa om psykisk ohälsa och att träffa andra som är bipolära. Att veta att man inte är ensam avdramatiserar mycket.

Två år efter att Peter fick sin diagnos gjorde han ytterligare ett självmordsförsök. Likt det första var även detta mycket impulsivt.

- Efter mitt andra självmordsförsök fick jag hjälp upp över ytan. Det var en punktinsats, en tillfällig brandsläckning och jag tror att det hade varit bättre om jag fått ett mycket bredare skydd. Jag behövde verktyg och hjälp med min självkänsla som var på botten.

Peter tror att en nyckel till effektiv suicidprevention är att göra det rumsrent. Vi behöver prata om vilka hinder som står i vägen och göra det mycket mer tillgängligt att prata om psykisk ohälsa. Många är rädda för att säga fel saker till en person som mår psykisk dåligt. Problematiken finns redan hos personen och Peter är övertygad om att det bara kan göra det bättre att våga fråga hur personen mår. Ibland kan en person behöva prata bara av anledningen att få möjlighet att själv sätta ord på det hon eller han känner.

De senaste åren har Peter pratat med en psykolog. Medicinen funge­rar även den bra och hjälper Peter att reagera normalt på känslor utan att tankarna sticker iväg, blir osunda eller onormalt starka åt endera håll.

Idag kan Peter tillåta sig själv att bara vara. Han sänker kraven. Kreativiteten som han bär föder många idéer, men det är okej att bara låta idéerna stanna i tankeverksamheten. Allt måste inte för­verkligas. Peter vet att hans lugna tempo hjälper honom att främja det friska.

- För mig har det varit en resa på tio år och först nu när jag ser i backspegeln kan jag se att även små delar har betytt mycket för helheten. Tänk om jag för tio år sedan hade vetat allt som jag vet idag, säger Peter.

 

Peter heter egentligen något annat.

 

Text: Lovisa Bengtsson
Bild: Stock.xchng

 
 
buy cialis online canada no prescription buy cialis canada no prescription cheap kamagra sales uk levitra purchase canada levitra sale uk cialis bester preis