Det finns andra vägar

Li Wikström har lätt för att finna orden när hon berättar om sin suicidalitet. Men att prata öppet om självmord har inte alltid varit en självklarhet.

För bara ett par år sedan var Li på biblioteket för att låna boken Suicidalitetens språk1. Hennes hjärta dunkade av nervositet. Rädd för vad omgivningen skulle tänka. Skulle de förstå att det var Li som mådde dåligt?

                                                                           

När Li läste boken Suicidalitetens språk föll mycket på plats. Hon förstod att hennes självmordstankar inte handlade om en vilja att dö, utan att tankarna kom när hon inte såg en annan utväg. I perioder hade Li varit deprimerad och ångestfylld, men även i stunder då hon mådde bättre fanns tankar på självmord. Hon hade svårt att se sambanden och trots medicinering försvann inte tankarna på att ta sitt liv.

Li bestämde sig för att kontakta en av författarna till boken, Jan Beskow, för att försöka förstå sin egen suicidalitet. Mötet mellan Jan och Li mynnade ut i samarbete som har varat i flera år. Tillsammans har de skrivit skrifterna Psykisk Livräddning 1 och 2.

- Jag ville att fler skulle få veta det som jag har lärt mig. Det fanns ett tomrum som behövde fyllas med litteratur som riktar sig direkt till människor som har självmordstankar, säger Li.

Att vara suicidal (tänka på, planera eller genomföra suicid) är inte ett val. Li tycker att formuleringen ´Valde att ta livet av sig´ är fel eftersom det oftast inte handlar om ett val. Man tänker på självmord när man inte kan se en annan lösning, säger Li och fortsätter:

- Precis som man inte väljer att bli anorektisk eller tänker att jag ska nog bli alkoholist, så är det inget val. 

För Li hjälper det att avdramatisera tankarna som kommer, se dem som tankar och att inte vara ensam med dem. Det har hjälpt henne att ta reda på så mycket som möjligt om depression, ångest och självmordstankar. Precis som vi ofta söker information om kroppsliga sjukdomar.

Det var när Li lärde sig mer om suicidalitet som hon förstod att de finns andra vägar ut ur mörkret.  I Psykisk Livräddning lyfter hon fram det redan i inledning:

Ge inte upp! Det finns andra vägar. Låt oss hjälpas åt att finna en av dem åt dig!

Här kan du gratis ladda ned Psykisk Livräddning 1 och Psykisk Livräddning 2 

 

Text: Lovisa Bengtsson
Bild: Akvarell av Li Wikström


1. Beskow, Jan. Ehnvall, Anna.Palm, Beskow, Astrid (2005), Suicidalitetens språk. Lund: Studentlitteratur.

 
 
viagra available in canada buy viagra cialis online uk online generic viagra canada best female viagra uk cialis au canada buy cialis generic canada legal viagra in canada