Suicidpreventiva dagen 2017

Den 10 september är en dag att minnas och hedra dem vi saknar.
Det är också en dag att förebygga det som inte ska behöva hända.

Den 10 september varje år uppmärksammas den Suicidpreventiva dagen runt om i världen. I Göteborg anordnar Nätverket för kyrka-suicidprevention temadagen Att bli berörd med ljuständning och minnesstund i Domkyrkan den 10 september.  Ladda ner program här.

Söndagen den 10 september


Ljuständning i Domkyrkan


Kl. 17.30 Drop-in-fika med musik av organist från Domkyrkan.

Kl. 18.00 Minnesstund ledd av präst från Domkyrkan. Musik av gruppen Lindhs Lions och diktläsning av Klara Roxberg, Sjukhuskyrkan. Vi tänder ljud för alla dem som inte orkade, för alla dem som kämpar och för oss som finns kvar.

Ca kl. 19 Fika med möjlighet till samtal.

 

                           

Information om arrangören:
Nätverket för kyrka – suicidprevention är ett samarbete mellan Suicidprevention i Väst, SPES västra krets, Sensus och Svenska kyrkan i Göteborg och Göteborgs stift. Samarbetet har skapats för att uppmärk­samma Suicid­preventiva dagen genom manifestation, ljuständning och spridning av inform­ation om suicidpreven­tivt arbete.