Sveriges största konferens om suicidprevention

 

Över 900 personer deltog under den nationella konferensen om suicidprevention den 12-13 september på Svenska Mässan. Här hittar du filmer från några av seminarierna. Powerpoint-presentationer från några av seminarierna hittar du här. 

 

 

 

Varför är självmord vanligare bland män trots att depression och suicidförsök är vanligare bland kvinnor?

Medverkande:Wolfgang Rutz, Professor of Social psychiatry and Public Mental Health, University of Coburg/Germany
Jan Beskow, psykiater och suicidforskare.

 

 

Samtal om existentiell hälsa.

Moderator: Birgitta Westlin, präst i Svenska kyrkan. Medverkande: Cecilia Melder, religionspsykolog. Zana Muhammad, social resursförvaltning Göteborgs stad, Ullakarin Nyberg, psykiater och suicidforskare Jan Beskow, psykiater och suicidforskare

Alkohol som riskfaktor för suicid ur ett behandlings – och befolkningsperspektiv.

Moderator: Lennart Rådenmark, Länsstyrelsen, Västra Götaland.

Medverkande: Bo Söderpalm, professor och överläkare vid Beroendekliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Margda Waern, professor, överläkare i allmän psykiatri, Göteborgs universitet.
Pi Högberg och Eija Airaksinen, Folkhälsomyndigheten.

 

 

Arrangör: Suicidprevention i Väst (SPIV) tillsammans med Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad i samverkan med Folkhälsomyndigheten och Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa (NASP), Karolinska institutet, Stockholm