Låt suicidpreventionen leva! Ge ett rimligt anslag till dess utveckling 

Resolution antagen vid den 11:e nationella konferensen om suicidprevention i Göteborg 12-13 september 2017.

För två veckor sedan stod Sveriges finansminister Magdalena Andersson på Harpsunds trappa. Hon gladde sig åt att det går så bra för Sverige:

”Vi har nu ett reformutrymme på 40 miljarder”, tillade hon.

Bra! Tänker vi. Tänk då på:

  • De 1.500 som dör i självmord varje år, 30 liv i veckan, 4 varje dag.
  •   Att vi nu har effektiva väl prövade metoder att hjälpa dem och deras närstående.
  •   Att anslaget på 40 miljoner i december 2016 var en bra början.

Öka det kraftigt, så det kommer i paritet med behoven!

Över 900 personer som arbetar professionellt och/eller ideellt med suicidprevention har nu under två dagar tagit del av nya synsätt och nya metoder. Vi vädjar till er:

  •   Ta vara på suicidala personers och närståendes/efterlevandes egna erfarenheter.
  •  Öka suicidforskningen, inte minst samarbetet mellan hjärnforskning och suicidprevention.
  •   Öka samordningen av suicidpreventionen i Sverige.
  •  Öka anslagen så att de motsvarar behoven.

 

Vi inbjuder er härmed att också delta i nästa suicidpreventiva konferens, som

äger rum i Norrköping hösten 2019.

 

På uppdrag av konferensdeltagarna som enhälligt antagit denna resolution.

Göteborg den 14 september 2017

 

Jan Beskow                                           Else-Marie Törnberg

Professor, suicidforskare                  Verksamhetschef för Suicidprevention i Väst

 

Sonny Wåhlstedt                                 Alfred Skogberg

Ordförande i Riksförbundet             Generalsekreterare i Suicide Zero

för suicidprevention och

Efterlevandes Stöd