Kurs i Psykisk Livräddning

Grundläggande kurs i suicidprevention som ger ökad förståelse för suicidalitet och om hur vi kan förbättra möjligheterna att minska antalet självmord.

Onsdagen den 31 maj kl 13-16.

Tisdagen den 13 juni  kl 17-20.

Kostnad 400 kronor. Arbetssökande/pensionär 300 kronor.

För medlemmar: 300 kronor, arbetssökande/pensionär: 200 kronor

Anmälan dig på info@suicidprev.com

Ange namn, telefonnummer, faktureringsadress och uppge om du har någon allergi.

 

Kursen arrangeras i samarbete med Sensus.


   Mer information