Kallelse till Årsmöte 2017

 

I år firar vi dessutom att SPIV fyller 20 år genom att blicka både bakåt i organisationens historia och in i framtiden!

Tid: Fredagen den 31 mars, Mellangatan 1, Plan 1.

Program:

  • 15.00 Mingel
  • 16-17.15 Program Suicidprevention i Väst – hur blev det och hur blir det?
  • 17.15- 18.00 Mingel med smörgåstårta
  • 18.00-19.00 Årsmötesförhandlingar

Anmälan senast 24 mars till info@suicidprev.com eller ring 031-775 79 77

Motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast den 17 mars.

OBS! Från och med 2017 inför SPIV medlemsavgift på 200 kronor. Läs mer om hur du betalar ditt medlemskap här.

Dagordning till årsmötet hittar du här.

 

VARMT VÄLKOMMEN!

 

Styrelsen genom

Else-Marie Törnberg,

verksamhetschef Suicidprevention i Väst